اس ام اس جدید

sms jadid

عطرت را من انتخاب می کردم

پیراهنم را تو

بافتن ِ موهایت با من بود

خیال بافی های عاشقانه با تو

همه چیز را تقسیم کرده بودیم

یک بوسه من  یک بوسه تو

یک دوستت دارم من  یک دوستت دارم تو

فکر ِ همه چیز را کرده بودیم

همه چیز

جز

غریبه ای که

که همه چیز را به هم زد

همه چیز که می گویم

یعنی  تو…

اس ام اس جدید

sms jadid

روبروی دریا ایستاده بودیم

تو خیره به جزر و مد دریا

من خیره به جزر و مد گیسوان تو

تو دریا زده شدی

من از دریا زده…

اس ام اس جدید

sms jadid

یک حرف مانده به گلوم

یک واژه گیر کرده

خفه می کند مرا

بی خیال می شوم

چیزی نمی گویم

  تو میروی

سال ها بعد

اسم ِ دخترم را می گذارم

  آرزو…

اس ام اس جدید

sms jadid

من ســـــرم درد می کند

برای دعـــــواهایی که با هم نکردیم

لـــــعـنـتی… !

چقدر مــــــهربان رفتی… !

اس ام اس جدید

sms jadid

آرام می آیی

آرام نگاهم می کنی

آرام افسون می کنی

و آرام می روی  بــانـــــو!

چه آرام آرام آتشم می زنی…

اس ام اس جدید

sms jadid

موهایت را طلایی کردی

و ناخن هایت را قرمز

لنز آبی هم گذاشتی

وقت کردی یک فکری هم

برای دل سیاهت کن…

اس ام اس جدید

sms jadid

  در خـــــیـالم یک صـــــنـدلی برای تــــــــو می گذارم

و برایت چــــــای می ریزم ؛

  به همراه زهـــــــــر گــــــران قــــــیـمت !

و راحــــــت

  خیلی راحــــــت  تـــــــــو را

در مــــــغزم می کشم…

اس ام اس جدید

sms jadid

خیلی وقت است من عطر نمی زنم

ریش هایم را از بیخ نمی زنم

و موهایم را اصلاح نمی کنم

بگذار حداقل یک راه توجیه برای خودم بگذارم

شاید خیلی شیک تر و خوشتیپ تر از من بود…!

اس ام اس جدید

sms jadid

دوســـــــت داشتن تـــــــو یک ســـــــوء تــــــفاهـــــــم بود

خب “ببخشیـــــــد” را برای همین روزها گذاشته اند!…

اس ام اس جدید

sms jadid

هنـــــــوز هم دروغ هــــــایت را که می شنوم،

می بینم حـــــــق داشتم عاشــــــــقت شوم…!